saradnja
poliklinike

aktivna saradnja poliklinike

POLIKLINIKA FILIPOVIĆ

Poliklinika Filipović ima aktivnu saradnju sa:

• Patohistološkom laboratorijom 'Hosto Lab' - Beograd, Srbija

• Onkološkim centrom 'Onkomed' - Beograd, Srbija

• Bolnicom 'Banjica' - Beograd, Srbija

• Biohemijskom laboratorijom 'Konzilijum', Beograd, Srbija

Pratite nas na našoj Facebook stranici!