MEDICINSKE
USLUGE

RADIOLOGIJA

MAMOGRAFIJA

Predstavljamo: Opis pregleda + Indikacije za pregled + Pripremu i Trajanje pregleda snimaka.

MAMOGRAFIJA

OPIS PREGLEDA: Snima se na posebnom aparatu, takozvanom mamografu. Snimanje se obavlja u stojećem položaju u 4 pozicije. Za svaku dojku po dvije pozicije. Dojka se stavi na jednu pravougaonu ploču – podlogu a s gornje strane se relativno blago pritisne s drugom pravouganom pločom. Pritisak ne treba da prouzrokuje bol vec da bude na granici neprijatnog pritiska.

INDIKACIJA ZA PREGLED: Preventivna snimanja radi ranog otkrivanja tumora dojke. Snimanje dojke kada se na ultrazvučnom pregledu posumnja na tumor dojke ili kada se napipa promjena koja je sumnjiva na tumor dojke. Mamografija je zlatni standard u dijagnostici tumora dojke.

PRIPREMA ZA PREGLED: Nema pripreme za ovaj pregled. Kao rutinski pregled se preporučuje ženama nakon 40 godine života na svake dvije godine a u slučaju povećanih faktora rizika na jednu godinu.

TRAJANJE PREGLEDA: Snimanje i razvijanje filmova traje najviše do 30 minuta bez očitavanja snimaka.

Pratite nas na našoj Facebook stranici!