osteoporoza

OSTEOPOROZA

POLIKLINIKA FILIPOVIĆ

OSTEOPOROZA

Osteoporoza ili pojednostavljeno rečeno šupljikave kosti je oboljenje koje karakteriše smanjenje mineralne gustine kostiju, pa kost postaje manje čvrsta i podložna prelomima, spontanim, ili uz silu manju od one inače potrebne da bi došlo do preloma zdrave kosti. Osteoporoza je “nijemo” ili “tiho” oboljenje, bez simptoma, pacijent ne osjeća nikakve tegobe koje bi mogle ukazati na bolest. Tek kada dođe do preloma kosti često i tokom uobičajenih aktivnosti ili manjom povredom shvaitmo da se radi o osteoporozi. Najčešći osteoporotični prelomi su oni u pršljenskom dijelu kičmenog stuba zatim vrata butne kosti i kostiju podlaktice. Česti su prelomi ručnog zgloba.

Približno deset odsto cjelokupne populacije ima osteoporozu, a znatno češće javlja se kod žena. Procjenjuje se da od nje boluje svaka druga žena i svaki osmi muškarac, ukoliko su stariji od 50 godina. Osteoporoza je jedan od glavnih uzroka ozbiljnog invaliditeta i umanjenja kvaliteta života

Kako nastaje osteoporoza?

Maksimalna koštana gustina dostiže se oko tridesete godine. Posle toga, koštana masa se do pedesete godine smanjuje za 0,5 do jedan odsto godišnje. Posle menopauze, gubitak može iznositi i do deset procenata godišnje. Naročito je veliki gubitak u prvih pet do deset godina menopauze, a to dovodi do takozvane postmenopauzalne osteoporoze. Smatra se da nastaje zbog nedostatka polnih hormona, prije svega estrogena. Kod osoba starijih od 70 godina prisutna je takozvana senilna osteoporoza, a sekundarna osteoporoza može se javiti kao posljedica mnogih bolesti ili uzimanja ljekova koji negativno utiču na kosti. Nepromjenljivi nasledni činioci (pol, rasa) sa jedne strane, i neki spoljni faktori na koje možemo da utičemo, određuju maksimum naše koštane gustine, što je veoma značajno za kasniji period života.

Koji su faktori rizika?

Za osteoporozu su to: porodična anamneza (osteoporotični prelom u porodici), pol, godine starosti, mala tjelesna masa (BMI < 19 kg/m2), neadekvatna ishrana (ishrana siromašna kalcijumom i vitaminom D), alkohol, cigarete, kafa (preko četiri dnevno), fizička neaktivnost, amenoreja duža od šest meseci, rana hirurška ili prirodna menopauza pre 45 godine, različite bolesti (hipertireoza, hiperparatireoidizam, reumatoidni artritis, hronična bubrežna insuficijencija, hipogonadizam, težak alkoholizam…), upotreba lekova (kortikosteroida, antiepileptika, heparina...)

Kako se postavlja dijagnoza osteoporoze?

Klasičnim rendgenskim snimanjem osteoporoza se otkriva tek kada je došlo do gubitka 30 - 40 procenata koštane mase. Osteodenzitometrija DEXA je zlatni standard za dijagnozu osteoporoze. Kod pacijenata koji imaju neki od faktora rizika za osteoporozu treba uraditi mjerenje mineralne koštane gustine BMD (Bone Mineral Density) DEXA metodom, koja se bazira na primeni niskoenergetskog X zračenja. Rezultati merenja BMD - koštane gustine mogu da se izraze kao odstupanje (broj standardnih devijacija) od srednje gustine kostiju mladih zdravih osoba (20 - 40 godina) i to se zove T-skor ili kao odstupanje od vrijednosti koja odgovara istim godinama starosti zdravih osoba i zove se Z-skor.

Kome je neophodno uraditi osteodenzitometriju?

S obzirom da je osteoporoza mnogo češća u ženskoj poplulaciji, preporuka je da se kod žena prvi preventivni to jest skrining pregled obavi nakon 50-te godine života.

Takođe, se prvi preventivni pregled predlaže ženama koje su ušle u menopauzu prije 45. godine ili koje su dugo pod hormonskom terapijom zbog oboljenja štitne žlijezde, zatim kod dugotrajnog izostanka menstruacije tj kod amenoreje.

Ako je na osnovu klasične radiografije postavljena sumnja da se radi o osteoporozi obavezno se radi osteodenzitometrija. Snimanje je važno i za odrasle osobe koje imaju oboljenje ili uzimaju lijekove koji su povezani sa niskom koštanom masom ili gubitkom kosti (upotreba kortikosteroida duže od 2 mjeseca…).

Muškarcima s kliničkom sumnjom na osteoporozu, anamnezom preloma posle minimalne traume, kao i svim muškarcima starijim od 70 godina preporučuje se, takođe, ovaj postupak.

Na kojim mjestima se mjeri koštana gustina?

Mjerenje koštane gustine DEXA metodom radi se rutinski na lumbalnoj kičmi i kuku. Nije potrebna posebna priprema za pregled .Pregled traje oko deset minuta, a doza zračenja je zanemarljiva.

Kako se liječi osteoporoza?

Terapija je prilagođena savremenom načinu života, uz povremene kontrolne osteodenzitometrije. Cilj je, ne samo da zaustavimo dalji gubitak koštane mase, već da je po mogućstvu i povećamo iznad rizika za nastajanje fraktura. Većina danas korišćenih ljekova u terapiji osteoporoze djeluje na smanjenje razgradnje kosti, a samo neki pospješuju njeno stvaranje. Primjena ljekova u najboljem slučaju može da poveća koštanu gustinu od oko sedam do devet odsto u periodu od tri godine. Maksimalan efekat postiže se u prvoj godini liječenja. Svaki porast koštane gustine za pet do osam odsto dvostruko smanjuje rizik od frakture kostiju.

Fizička aktivnost igra najznacajniju ulogu u lijecenju osteoporoze. Fizikalna terapija, kineziterapija su nezaobilazan vid prevencije lijecenja osteoporoze.

Pratite nas na našoj Facebook stranici!