lisabonska
deklaracija

DEKLARACIJA O PRAVIMA PACIJENATA

LISABONSKA DEKLARACIJA

'Pacijent ima pravo na slobodan izbor ljekara'

'Pacijent ima prao da ga liječi ljekar koji slobodno donosi kliničke i etičke procjene bez ikakvog uplitanja sa strane'

Lisabonska deklaracija o pravima pacijenata

Uzimajući u obzir moguće praktične, etičke i zakonske teškoće, ljekar treba uvijek da radi u skladu sa svojom savješću i uvijek u najboljem interesu pacijenata.

Kad god zakonodavstvo ili bilo koja vladina mjera negira ova prava pacijenata, ljekari treba da traže odgovarajuće načine da ih obezbijedi ili ponovo uspostave.

a) Pacijent ima pravo na slobodan izbor ljekara

b) Pacijent ima prao da ga liječi ljekar koji slobodno donosi kliničke i etičke procjene bez ikakvog uplitanja sa strane

c) Pacijent ima pravo da prihvati ili odbije liječenje nakon dobijanja adekvatne informacije

d) Pacijent ima pravo da očekuje da će njegov ljekar poštovati povjerljivu prirodu svih informacija medicinske i lične prirode i

e) Pacijent ima pravo da primi ili odbije duhovnu i moralnu podršku, uključujući i pomoć svještenika odgovarajuće vjere.

Pratite nas na našoj Facebook stranici!